Att vara rom i Sverige idag kan inte vara lätt. Få människor kan ha missat den stora debatten som pågick i Malmö 2015 då romer hade ockuperat en park som var privat mark. Denna yta skulle skulle användas till att bygga något nytt. Detta projekt blev framflyttat för att dessa romer som sagt hade ockuperat sig där. Då jag själv kommer från Malmö och både fick köra upp i staden och skriva teoriprov i en lokal bakom detta läger såg jag med egna ögon hur det såg ut. men varför blev det så?

Denna hemsida ska handla om romer och gambling men tyvärr skulle man kunna säga att det enda romerna sätter på spel i Sverige är sina liv. Vi vet idag att romer i hemlandet blir kidnappade eller övertalade om bättre jobb i Sverige. De får betalda flygbiljetter och bra boende i nya det landet och falska löften om att få ett bättre liv. Många i Rumänien är fattiga och vill inte låta en chans om bättre liv passera. Därför åker de hit. När de kommer hit får de inget av det som utlovats. De får inga bostäder och får bo i läger som de sätter upp på vad de tror är ödeplatser.

Platsen där lägret kåkstaden var uppfört i Malmö tillhörde egentligen Malmö kommun även om platsen var tom. Detta gjorde att polisen upprepade gånger gick in i lägret och rev allt. Romerna byggde upp det igen och så fortsatte det under en period. Debatter pågick även i tv om det verkligen var rätt att slänga ut dessa romer eftersom de inte hade någonstans att ta vägen. Det hela slutade med att Romerna ändå fick flytta på sig och vad som hände med dem är oklart. Vissa kan ha åkt tillbaka till Rumänien, andra kan ha slagit upp nya läger eller fått hjälp med bostad och jobb.