Hur det kommer sig att det finns så många romer i Sverige idag, hur och varför de kommer hit och varför de inte kan åka tillbaka till sitt hemland om de vill göra det.