Romer är ett folkslag som är vida känt för att bära titeln “det vandrande folket”. I över 1500 år har de rest från stora delar av Asiens till alla länder i Europa i hopp om att till slut kunna finna ett tryggt land som de skulle få kalla hem; trots all tid som har gått är detta något de fortfarande inte lyckats med. I sökandet efter att hitta sin plats på jorden har de valt att livnära sig på sådant som de kan bäst. Med andra ord; deras kreativitet.

I och med att romer ständigt varit förföljda har det alltid varit naturligt för dem att ge sig av och resa vidare efter en kort vistelse, oavsett var i världen de befann sig. Vanligtvis reste man i husvagnar till olika städer och länder i Europa. För att ha råd med detta och kunna livnära sig brukade man uppträda mycket på gator och torg med musik. Det var främst männen som spelade musik, ofta var det instrument som munspel och dragspel men även fiol och gitarr. I samband med deras föreställningar dansade ofta barnen till musiken medan kvinnorna sålde vackert hantverk som de själva hade skapat. Det kunde vara allt möjligt, från knivar, skålar till grytor och hästskor.

Eftersom romernas liv och förutsättningar aldrig sett särskilt ljusa ut oavsett var de befunnit sig, har musiken varit ett av deras största riktiga gemensamma intresse. Genom musiken har de kunnat uttrycka känslor som sorg, smärta, vemod och glädje, vilket har varit och är fortfarande mycket betydelsefullt för alla världens människor, och inte minst romerna.

Den romerska musiken har aldrig haft någon specifik musikstil eller genre. Musikerna var ofta självlärda och kunde därför spela allt efter tycke och humör. Några världskända romerska musiker är bland annat Django Reinhardt och Gipsy Kings.