Vad är det som då skiljer den romska sierskan från den zigenska sierskan? Faktum är att den zigenska sierskan mest existerar som stereotyp med undantag för de romer som hellre vill kalla sig zigenare. För det förekommer faktiskt. Ordet zigenare är missvisande då betydelsen är att personen kommer från Egypten. För oavsett om man kallar sig romer eller zigenare så är ursprungen från Indien och inte Egypten.

Risken med stereotyper är att de avpersonifierar individer som istället blir till skämt och löje. Det kan ändå finnas en lockelse att tillhöra en stereotyp då en del romer frivilligt vill kalla sig zigenare. Den stereotypa bilden av den zigenska sierskan kännetecknas av färggranna kläder, sjal runt huvudet och en kula för spådom. Sanning är istället att kläderna skiftar för olika romer. Nog känns det igen att olika grupper av romer identifierar sig genom klädernas utseende.

Majoritetssamhället har oftast en tendens att försköna eller smutskasta minoriteter. I filmer och litteratur fick till exempel zigenarna spela skurkrollen för spänningens skull. Vilket blir än mer orätt då renhetsidealet både till kropp och handling är av stor vikt bland romer. Det är inte acceptabelt att de romska kvinnorna visas upp på ett ensidigt sätt som sierska. Det leder till diskriminering.

Primärt behöver yrkesbilden vidgas till mer än sierskan annars blir det lätt ett uttryck för en begränsad syn på romska kvinnors möjlighet till försörjning. De romska ungdomar behöver fler förebilder. Följande skämt på reddit visar dock att associationen till val av klädseln och klärvoajant seende är vanlig.

Majoritetssamhället liksom konsten bör lära av sina kulturhistoriska misstag.

De måste bli mer reflekterade i sina val av rollkaraktärer och inte välja frekvent från viss grupp i samhället för för den ena eller andra rollen. För det behöver synas att det finns skurkar och hjältar i alla grupper. Kanske kan livet då bli mindre av ett ovisst spel, gambling, för de romska kvinnorna.