Den seende kvinnan kan i princip vara allt vi drömmer om eller fruktar och därför nästan inget mer än sina yttre attribut. Hon är endast orden men inte dess mening. Ibland hedrad men lika ofta utkastad från samhället. När hon gestaltas är det ofta i form av häxor, prästinnor, kloka gummor, orakel och sist med inte minst zigenerskan. I populärkulturen har det blivit teman som plockats upp av spelbolagen och man finns ofta varianter av dessa i spelautomater, https://nyspins.casino. Hon är väl mer än mediet för själva orden?

De egenskaper som den seende kvinnan har beskrivs som att hennes dagdrömmar inte följer den linjära tidräkningen så som vi känner den. I ett förflutet, ögonblicket och en framtid. Så hur gör hon då med tiden? Låter hon nuet vara kopplat till där hennes mentala processer för tillfället är? Vilket kan vara så väl före som efter rent tidsmässigt. Fråga henne hur hon ser på tid?

De seende kvinnor som bäst kunnat göra bruk av sin förmåga har ofta levt i ett sammanhang som accepterat dessa gåvor. De gjorde också klokt i att använda dem försiktigt. Inte alla är mogna att ta del av sådana sanningar även om de rest långt för att låta höra dem eller bara varit ett musklick bort. Det kan vara då mycket står på spel och händelsens utfall är klart oviss.

Mycket begåvade sierskor kunde få frågor om krigsplaner. Då gällde det säkert att välja sina ord rätt och läsa sina besökare in i minsta detalj. Ty, inte är det civilisationens nederlag som man främst vill delge rikets tyrann. Sedan anses ju människan ha en fri vilja och därmed kunna påverka sitt öde. Väga förnuftigt mellan klarhet och vaghet i samtalen.

Den zigenska sierskans färgglada kläder, förr ofta egensydda, var en kontrast i ett hårt och ovisst liv, ofta utanför det etablerade samhället. Steget är nära att tolka hela hennes tillvaro som ett ovisst spel oavsett om det handlade om ren gambling, läsa av nya ansikten eller sia om framtiden. I likhet med sierskan är dagens romska kvinnor fortfarande överlevare.