Välkommen till startsidan för riksforbundetroma!

Romerna har alltid varit ett utsatt folk. Var de än har kommit i världen har de förbjudits att slå sig ner och bygga upp ett nytt liv där. De första romerna kom till Sverige redan på 1500-talet och Gustav Vasa beordrade att de så kallade tatarerna skulle ut ur landet. De romer som gömde sig undan denna avhysning skulle straffas med döden utan nåd. Det blev ända fram till 1950 förbjudet för romerna att vistas i Sverige. När de väl fick vistas i vårt land fick de tvångssteriliseras och blev tvingade till att göra abort om de blev gravida, ända fram till 1970.

Romerna som befann sig ute i Europa hade det mycket värre och även i hemlandet användes de som slavar. Under förintelsen var romer nästan lika utsatta som judar och flera miljoner romer mördades i koncentrationsläger. De kunde inte fly till Sverige eftersom de inte skulle ha några rättigheter här. De kunde heller inte fly till andra länder vilket slutade med att de greps av tyskarna och skickades till lägren.

Denna hemsida kommer att handla om romerna i Sverige. Du kommer bland annat att kunna läsa om varför de kommer hit och vad deras gemensamma nöjen är. Allt för ofta ser man också romer sitta och tigga utanför affärer och på torg. Hur har de kommit dit och varför tigger de? Om du är en av alla de människor som går till spådamer kan det ha hänt att denna spådam är av romskt ursprung. Det kommer ni också arr kunna läsa mer om på denna hemsida.